POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima stupa na snagu 1. decembra 2020. godine, odnosno tri meseca posle datuma na koji je 10 država članica Saveta Evrope izrazilo pristanak da budu njome obavezane. Republika Srbija je Konvenciju potpisala 18. juna 2009. godine, ali je još nije ratifikovala.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084826 


Zbirni mesečni
statistički

podaci

na dan 31.1.2024.
U PROCEDURI: 12.917
OBRAĐENO: 148.075

Opširnije...