Čitaj mi

Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima stupa na snagu 1. decembra 2020. godine, odnosno tri meseca posle datuma na koji je 10 država članica Saveta Evrope izrazilo pristanak da budu njome obavezane. Republika Srbija je Konvenciju potpisala 18. juna 2009. godine, ali je još nije ratifikovala.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084826 


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite podataka
o ličnosti

na dan 30.9.2020.
U PROCEDURI: 3.320
OBRAĐENO: 93.804

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka