POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 1.2.2023. godine pismenu odluku članica PAR grupe (PAR Technology Corporation, ParTech Inc, Punchh Inc, AccSys LLC, PAR Payment Services LLC) sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, kojom ova privredna društva imenuju svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Predstavnik ovih privrednih društava za Republiku Srbiju je Advokatska kancelarija Stanković i partneri, sa sedištem u ulici Njegoševa br. 19/2, Beograd.

U skladu sa zakonom, ovom predstavniku se, uz ova privredna društva, odnosno umesto njih, Poverenik ili drugo lice može obratiti u pogledu svih pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja poštovanja odredbi ovog zakona.

Poverenik ponovo apeluje na druge strane kompanije koje imaju obavezu imenovanja svog predstavnika u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, da istu obavezu izvrše i time pokažu svest o obavezi poštovanja vladavine prava i privatnosti svojih korisnika.

Listu svih stranih privrednih društava koje su imenovale svog predstavnika za Republiku Srbiju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti možete pronaći ovde.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2023.

U PROCEDURI: 5.775

OBRAĐENO: 132..556

Opširnije...