POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zaštita podataka o ličnosti u vreme pandemije COVID-19

ponedeljak, 9 mart 2020 09:07

Poverenik upozorava medije da ne objavljuju podatke o ličnosti obolelih od korona virusa

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti apeluje na sredstva javnog informisanja da se uzdrže od objavljivanja podataka o licima koja su inficirana korona virusom.

U poslednjih nekoliko dana učestale su senzacionalističke vesti o državljanima Republike Srbije koji su zaraženi, pri čemu se objavljuju informacije o tim licima koje njihov identitet čine određenim ili odredivim.

Pored činjenice da je ovakvo objavljivanje podataka direktno suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima, Poverenik napominje da su podaci o zdravstvenom stanju posebna vrsta podataka o ličnosti, čija obrada je veoma restriktivna.

Objavljivanjem takvih informacija ovim građanima, pored narušenog zdravlja, ugrožava se privatnost i dostojanstvo.

https://bit.ly/2yDxnnn

Nakon ukidanja vanrednog stanja 7. maja 2020. godine, proglašenog zbog epidemije Kovida-19, povećan je broj žalbi izjavljenih Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog nedobijanja informacija u vezi sa epidemijom Kovida-19 (tražene informacije se uglavnom odnose na broj obolelih i preminulih, kao i; na opremljenost zaštitnom opremom i sredstvima za lečenje). Do 7. maja je izjavljeno 10 žalbi, a od tada 43 žalbe. Najveći broj žalbi je izjavljen protiv organa javne vlasti na lokalnom nivou.

Aplikacije za praćenje kontakata lica koja su pozitivna na COVID19 postaju praksa u velikom broju država i pored tehničkih manjkavosti i ugrožavanja privatnosti. Evropska komisija upozorava da je: „od posebne važnosti kompatibilnost aplikacije na evropskom nivou“, ali za sada bez definisanog pravnog okvira. Postojeći Evropski sistem za rano upozoravanje i reakciju (EWRS) omogućava klasičnu razmenu podataka između zdravstvenih ustanova pojedinih država EU članica.

https://bit.ly/3fbnBZz

Prepoznajući COVID19 kao globalni izazov, Global Privacy Assembly (GPA) je osnovala Radnu grupu COVID19 s ciljem da prati primenu mera zaštite javnog zdravlja koje se sprovode širom sveta tokom pandemije COVID19 i razmatra da li te mere i koliko otežavaju ili onemogućavaju poštovanje zaštite podataka o ličnosti građana i njihove privatnosti.

Učešće u ovoj radnoj grupi je uzelo više od 30 organizacija iz svih globalnih regiona, kako bi sveobuhvatno istražili predmetnu problematiku i iznašli realni balans između podrške sprovođenju potrebnih mera koja su funkciji borbe protiv pandemije i poštovanja zaštite podataka o ličnosti građana i njihove privatnosti.

GPA je na svojoj internet stranici kreirala posebnu sekciju sa vestima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u vreme trajanja pandemije COVID19, pod nazivom GPA COVID-19 Response Repository ;Cilj uspostavljanja ove sekcije je ne samo kontinuirano informisanje o ovoj materiji, nego i razmena znanja, prezentacija studija slučaja, davanje smernica i alata za rad i postupanje, kao i pružanje druge podrške članovima GPA.

Više detalja možete naći na https://globalprivacyassembly.org/global-privacy-assembly-launches-covid-19-taskforce/  

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.12.2021.
U PROCEDURI: 3.118
OBRAĐENO: 108.330

Opširnije...