Rođena 1959. godine u Beogradu.

Završila Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Od 1986. do 1993. godine bila je zaposlena u Okružnom zatvoru u Beogradu, gde je obavljala pravne poslove za potrebe Radne zajednice, a od 1993. do 2013. u Ministarstvu prosvete, gde je obavljala normativne poslove u oblasti obrazovanja.

U Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zaposlena je od 2013. godine, najpre na radnom mestu za normativne i upravne poslove u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja – Sektor za harmonizaciju, a zatim na radnom mestu rukovodioca Grupe za normativne poslove u istom sektoru.

Poslove pomoćnika generalnog sekretara Službe obavlja od februara 2020. godine.

Милан Мариновић

Rođen 1963. godine u Valjevu.

Diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom.

Odlukom Vlade Republike Srbije od 14.08.1998. godine prvi put imenovan za sudiju kod Gradskog sudije za prekršaje u Beogradu, a zatim 24.08.2006. godine ponovo imenovan na istu funkciju. Na predlog Visokog saveta sudstva Odlukom o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti koju je donela Narodna skupština Republike Srbije 29.12.2009. godine izabran za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu. Odlukom o izboru sudija na stalnu funkciju koju je doneo Visoki savet sudstva izabran za sudiju na stalnoj sudijskoj funkciji u Prekršajnom sudu u Beogradu. Bio je član nekoliko radnih grupa za izmene postojećih i donošenje novih propisa.

Autor je više radova u vezi prekršaja i prekršajnog postupka.

Odlukom Visokog saveta sudstva od 30.12.2009. godine postavljen za vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda u Beogradu. Odlukom o izboru Predsednika Prekršajnog suda u Beogradu, od strane Narodne skupštine Republike Srbije od 23.05.2014. godine, je izabran za predsednika Prekršajnog suda u Beogradu.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije od 26. 07. 2019. godine izabran je za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

NevenaRođena 1977. godine u Beogradu.
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine.
U Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je od maja 2009. godine. Rukovodi Sektorom za harmonizaciju..
2017. godine po sprovedenoj bezbednosnoj proveri izdat joj je sertifikat za pristup tajnim podacima do stepena poverljivosti „Strogo poverljivo“.
2012. godine izabrana je za članicu Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, a u periodu od 2014. do 2016. godine je bila i zamenica predsednika Savetodavnog komiteta.
Od 2017. godine je članica radnog tela Međunarodne konfencije poverenika za informacije kojim predsedava Poverenik za informacije Velike Britanije.
2014. godine, u periodu od aprila do juna, sticala je iskustvo radeći u Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti Kraljevine Holandije.
Ima master diplomu iz pravnih nauka Univerziteta u Lidsu, Velika Britanija (tema: odnos prava na pritup informacijama i zaštite podataka o ličnosti), i master diplomu humanitarnih nauka Univerziteta Malte (tema: Sloboda izražavanja na internetu). Autorka je radova na temu slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti objavljenih u stručnoj literaturi i medijima, i urednica je knjiga „Zaštita uzbunjivača“ (2013) i „Zaštita podataka o ličnosti u oblasti radnih odnosa“ (2018). Izlagala je na brojnim domaćim događajima, kao i na međunarodnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Na Međunarodnim konferencijama izlagala je i kao predstavnica Saveta Evrope, i bila je angažovana za analizu uticaja pojedinih fenomena na zaštitu podataka (kao prilog Izveštaju Venecijanske komisije) i analizu propisa o zaštiti podataka pojedinih država članica Saveta Evrope.
Bila je advokatski pripravnik i saradnica udruženja građana – Komitet pravnika za ljudska prava (od 2001. godine), a od 2004. godine, koordinatorka Odseka za slobodu medija Misije OEBS u Srbiji. Položila je pravosudni ispit.
Govori engleski i nemački, i služi se francuskim i ruskim jezikom.

ZlatkoPetrovicRođen 1978. godine, u Šapcu.

Diplomirao 2002. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pravosudni ispit položio 2005. godine.

Nakon diplomiranja zasnovao radni odnos u Opštinskom sudu u Šapcu, u svojstvu sudijskog pripravnika.

Od avgusta 2003. do januara 2013. godine radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Beogradu.

U periodu od 2003. do 2006. godine bavio se imovinskopravnim poslovima u Upravi za zajedničke poslove Ministarstva unutrašnjih poslova.

U periodu od 2006. do 2013. godine obavljao rukovodeće dužnosti u službi personalnih poslova i radnopravnog zastupanja u Upravi za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova.

Obavljao je dužnost disciplinskog starešine i predavača na obukama u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

U ovom periodu lično je, kroz izradu i sprovođenje više razvojnih projekata, inicirao promene u sistemu upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a što je naknadno i dovelo do izmena u organizacionoj strukturi ovog ministarstva, kao što ga poznajemo danas.

Januara 2013. godine zasnovao je radni odnos u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao ovlašćeno lice Poverenika u Sektoru za nadzor.

Septembra 2014. godine postao je šef Odseka za nadzor nad zaštitom podataka u državnim organima, da bi naknadno preuzeo i dužnost načelnika Odeljenja za nadzor nad zaštitom podataka u organima vlasti.

Od avgusta 2015. godine postavljen je od strane Poverenika na položaj pomoćnika generalnog sekretara, zaduženog za Sektor za nadzor.

U ovom periodu učestvovao je u sprovođenju nekih od najznačajnijih postupaka nadzora koji su se ticali nedozvoljene obrade podataka o ličnosti u Republici Srbiji i pokrenuo više inicijativa prema drugim državnim organima, u cilju poboljšanja i harmonizacije pravnog okvira na polju zaštite podataka o ličnosti.

Od 2015. godine predavač je na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.

Govori engleski i ruski jezik.