POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

16.5.22 Neka ostane lično.“ je kampanja koju od danas sprovodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, da građanima približimo pravo na zaštitu podataka o ličnosti i rad institucije Poverenika.

„Na osnovu urađenog istraživanja o percepciji građana o zaštiti podataka o ličnosti uočili smo da građani nisu u dovoljnoj meri upoznati sa ovim pravom, dalje kome se mogu obratiti za pomoć ukoliko smatraju da su njihovi podaci o ličnosti ugroženi, kao i ko može da obrađuje njihove podatke. Na kraju, građani ne znaju u potpunosti i koja je uloga Poverenika kao institucije nadležne za zaštitu podataka o ličnosti Kako bismo ukazali na rizike povrede ovog prava uradili smo pet TV spotova koji će se emitovati na nacionalnim i lokalnim stanicama od 16. maja 2022. godine“, izjavio je Poverenik Milan Marinović prilikom promocije kampanje.

Spotove kampanje „Neka ostane lično.“ možete pogledati i na

.


Zbirni mesečni statistički podaci
 

na dan 28.2.2023.

U PROCEDURI: 4.916

OBRAĐENO: 128.580

Opširnije...