POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

„Svake godine smo ovaj dan obeležavali sa idejom da promovišemo pravo, da ukažemo na probleme, ponudimo neka rešenja i nagradimo zaslužene. Nažalost, ove godine smo u situaciji da, umesto da govorimo o ostvarenju prava, govorimo o zloupotrebi koja opterećuje sve organe javne vlasti u svojim poslovima a pogotovu škole, vrtiće, centre za socijalni rad, mesne zajednice, one koje imaju najmanje finansijskih i ljudskih kapaciteta za obavljanje redovnih aktivnosti a pogotovo da još odgovaraju i na veliki broj zahteva za slobodan pristup informacijama“, izjavio je Poverenik Milan Marinović u uvodnom izlaganju prilikom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna, koji se održao danas u Privrednoj komori Srbije.

On je takođe istakao da ova pojava uzima maha usled promene stava Upravnog suda po kome tražioci informacija i žalioci imaju prava na naknadu troškova. Do kraja septembra je po ovom osnovu od gore pomenutih organa naloženo da se naplati 22,000,000, dinara. Na kraju je rekao da Služba Poverenika čini sve da onemogući ove zloupotrebe želeći da „vratimo pravo na pristup informacijama svojoj svrsi“. Poverenik Marinović rekao je da je ovo prva godina u kojoj se primenjuju Izmene i dopune zakona kojima je obuhvaćen veći broj organa koji objavljuju svoje informatore o radu na novom Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu.„Izmenama zakona je predviđeno kažnjavanje „ćutanja uprave“ i do sada smo po ovom osnovu naplatili 5,000,000 dinara kazni“, izjavio je Poverenik Marinović.

Pored Poverenika Marinovića u uvodnom izlaganju učestvovali su i predstavnici stranih delegacija u Srbiji: šef Misije OEBS u Srbiji nj.e. Jan Bratu, v.d. šefa misije Saveta Evrope u Beogradu Nadia Ćuk, Manuel Munteanu, šef za štampu i informisanje Delegacije EU u Srbiji i direktorka Misije USAID u Srbiji Bruk Ajšam. Oni su u uvodnim izlaganjima razmenili mišljenja o usvojenim izmenama i dopunama Zakona, jednoglasno naglasivši da je slobodan pristup informacijama preduslov odgovornog rada organa javne vlasti.

Ovom prilikom dodeljene su nagrade organima za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama za 2023. godinu i to u kategoriji republičkih organa-Nacionalnoj akademiji za javnu upravu; u kategoriji pravosudnih organa-Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, u kategoriji organa lokalne samouprave-organima Grada Leskovca; u kategoriji pokrajinskih organa- Skupštini AP Vojvodine. Kako je Izmenama i dopunama zakona proširen krug organa vlasti, ove godine smo uveli i nagradu za nove organe, kao što je kategorija ostalih organa vlasti koju je dobio JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Pored toga ustanovljene su i 2 specijalne nagrade. Prvu specijalnu nagradu za doprinos edukaciji u oblasti prava na pristup informacijama od javnog značaja dobio je Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Dok je specijalnu nagradu za izvršenje zakonskih obaveza u otežanim uslovima dobila OŠ sa Kosova „Šarski odred“, Sevce- Štrpce, imajuću u vidu da su u izuzetno teškim uslovima rada ispunili svoje zakonske obaveze koje mnogi organi iz Centralne Srbije i AP Vojvodine nisu uradili. Nagradu za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja nemamo priliku da dodelimo svake godine, ali smo je ove godine sa zadovoljstvom dodelili Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) koja je brojnim organima vlasti na lokalnom nivou, a posebno mesnim zajednicama pomogla u ispunjenju zakonske obaveze objavljivanja informatora o radu.

Sa novim stavovima i mišljenjima Poverenika objedinjenim u publikaciji broj XII upoznala nas je Slavoljupka Pavlović, v.d. pomoćnice generalnog sekretara. Rezultate i iskustva u prvoj godini funkcionisanja Jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu predstavio je Zlatko Petrović, v.d. pomoćnika generalnog sekretara.

Dan prava javnosti da zna 2023


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.11.2023.

U PROCEDURI: 12.245

OBRAĐENO: 142.482

Opširnije...