POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Projekat „Izgradnja kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za efektivno i adekvatno izvršavanje njegovih zakonskih ovlašćenja i obezbeđivanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka u skladu sa evropskim standardima"

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je tokom 2012. godine sa Poverenikom za informacije Republike Slovenije, uspešno realizovao višemesečni projekat „Unapređenje zaštite podataka o ličnosti", koji je finansiran iz sredstava Instrumenata pretpristupne pomoći Evropske unije („Twinning Project IPA 2009 Project No. SR/2009/IB/JH/01TWL").

Glavni cilj projekta je bilo jačanje implementacije Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na svim nivoima u Republiki Srbiji i što brže usklađivanje propisa sa standardima zaštite podataka o ličnosti u EU.

Poverenik je krajem juna 2012. uspešno okončao projekat „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama" koji je od aprila 2010. godine sprovodio u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija (UNDP), a koji je finansirala Vlada Kraljevine Norveške.

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 28.4.2022.

U PROCEDURI: 2.888

OBRAĐENO: 112.348

Opširnije...