U organizaciji Saveta Evrope 29.-30. maja u Strazburu se održava sastanak „Zaštita uzbunjivača" u cilju promocije zaštite uzbunjivača i rada na predlogu preporuke Saveta Evrope o zaštiti uzbunjivača u zemljama članicama. Sastanak okuplja predstavnike ključnih subjekata u oblasti zaštite uzbunjivača.

U radu sastanka učestvovaće Nevena Ružić pomoćnica Generalnog sekretara Službe Poverenika u svojstvu predstavnika Poverenika i u svojstvu članice Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije 108. Saveta Evrope. Govoriće o Međunarodnoj konferenciji „Zaštita uzbunjivača" koju je Poverenik organizovao 23 - 24. maja 2013. u Beogradu kao i o radu na unapređenju Preporuke o obradi ličnih podataka u oblasti zapošljavanja.

Sve troškove učešća snosi Savet Evrope.

 

Predstavnik Poverenika govori danas, 20. marta na međunarodnoj konferenciji „Onlajn privatnost – pristajanje na budućnost" koja se održava 20. – 21. marta 2013. na Malti. Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika, učestvuje na konferenciji ispred Poverenika i Savetodavnog Komiteta Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Međunarodna konferencija „Onlajn privatnost – pristajanje na budućnost" (Online Privacy: Consenting to your Future) organizuje se

Povodom 28. januara koji se obeležava kao Dan zaštite podataka o ličnosti Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održao je konferenciju za javnost na kojoj je izneo glavne izazove u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u radu Poverenika.
Video snimak konferencije dostupan je na http://www.mc.rs/dan-zastite-podataka-o-licnosti.4.html?eventId=8841#videos 

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka