Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas predstavnike kompanije „Google" i sa njima razgovorao o mogućnosti uvođenja usluge „pregleda ulica" (Google Street View) u Republici Srbiji.

Po pozivu Komesara Saveta Evrope za ljudska prava g-dina Nilsa Mužnieksa (Nils Muižnieks), pomoćnica generalnog sekretara Nevena Ružić učestvovala je na Konsultativnom sastanku stručnjaka o internetu, društvenim medijima i ljudskim pravima, održanog u Strazburu 23.11.2012. Na sastanku su, pored komesara Mužnieksa i predstavnika Saveta Evrope, učestovavali ukupno šestoro stručnjaka iz država članica Saveta Evrope, a ključne teme sastanka bile su pristup internetu i pristup sadržaju bez neosnovanog ograničenja, zaštita privatnosti i podataka o ličnosti, kao i zaštita prava dece.

dan-prava-javnosti-da-zna-10-godinaDanas je u Beogradu u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Transparentnosti Srbija, OEBS, UNDP,  Koalicije za slobodu pristupa informacijama, UNS-a i NUNS-a uz učešće velikog broja predstavnika medija, NVO, organa vlasti, kao i članova diplomatskog kora, održan skup posvećen obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembar. Skupu su se obratili: nj.e. Pole Tide, v.d. šefa Misije OEBS-a u Srbiji, nj.e. Jurg Štaudeman, v.d. stalnog predstavnika UNDP u Srbiji i poverenik Rodoljub Šabić. Sa posebnim prezentacijama skupu su se obratili i gospodin Andreas Bok iz organizacije „N-Ost", gospodin Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, gospođa Stanojla Mandić, zamenica poverenika.

Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara, izabrana je za člana Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) na 28. Plenarnoj sednici Savetodavnog komiteta Konvencije održanoj u Strazburu, 19-22. juna.
Biro je radno telo Savetodavnog komiteta Konvencije, koje čine predstavnici 8 država članica Konvencije (trenutno ukupno 43 Država članica) i koji se biraju na period od 2 godine. Republika Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije, ni Šengenske konvencije, čiji je predstavnik član Biroa.
Članovi Biroa su 7 izbornih članova i 1 član po položaju: Žan-Filip Valter (Jean-Philippe Walter), (Švajcarska) predsedavajući; Hana Štepankova (Hana Štěpánková) (Češka republika), prva zamenica; Katrin Pozo di Borgo (Catherine Pozzo di Borgo) (Francuska) France, druga zamenica; i članovi: Žerar Lomel (Gérard Lommel), (Luksemburg), Agustin Puente Eskobar (Augustin Puente Escobar), (Španija) Alesandra Pierući (Alessandra Pierucci), (Italija) i Nevena Ružić. Član po položaju je predsedavajući iz prethodnog sastava Biroa – Žuao Pedro Kabral (João Pedro Cabral), Portugalija

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka