Zaštita podataka o ličnosti u vreme pandemije COVID-19

ponedeljak, 9 mart 2020 09:07

Poverenik upozorava medije da ne objavljuju podatke o ličnosti obolelih od korona virusa

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti apeluje na sredstva javnog informisanja da se uzdrže od objavljivanja podataka o licima koja su inficirana korona virusom.

U poslednjih nekoliko dana učestale su senzacionalističke vesti o državljanima Republike Srbije koji su zaraženi, pri čemu se objavljuju informacije o tim licima koje njihov identitet čine određenim ili odredivim.

Pored činjenice da je ovakvo objavljivanje podataka direktno suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima, Poverenik napominje da su podaci o zdravstvenom stanju posebna vrsta podataka o ličnosti, čija obrada je veoma restriktivna.

Objavljivanjem takvih informacija ovim građanima, pored narušenog zdravlja, ugrožava se privatnost i dostojanstvo.

https://bit.ly/2yDxnnn

Evropski odbor za zaštitu podataka (EDPB) pozdravlja inicijativu Evropske Komisije da razvije panevropski i usaglašeni pristup u upotrebi mobilnih aplikacija u borbi protiv COVID-19, kako bi se obezbedio isti nivo zaštite podataka o ličnosti za sve građane Evrope. Posebno se naglašava da je prilikom upotrebe aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje o zaraženim osobama, potrebno obratiti posebnu pažnju na to da se umanji potencijalno ugrožavanje privatnosti, a istovremeno omogući obrada podataka o ličnosti u cilju očuvanja javnog zdravlja.

U svakom slučaju, EDPB daje podršku predlogu Evropske Komisije za usvajanjem takvih aplikacija i predlaže da pojedini članovi EDPB budu u potpunosti uključeni u čitav proces razrade i primene ovih mera. https://bit.ly/3clQMaR 

Tehnološke inovacije koje države koriste u borbi protiv pandemije COVID-19 pokreću brojna pitanja o ugrožavanju ostvarivanja ljudskih prava, samim tim i prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, za vreme i nakon prestanka pandemije. U globalnoj borbi protiv COVID-19, Centar za vođenje informacione politike (CIPL) izradio je Studiju slučaja o odgovornosti prema efikasnoj i odgovornoj upotrebi i zaštiti podataka, namenjenu javnom i privatnom sektoru.

Organizaciona odgovornost je novi koncept u oblasti zaštite podataka o ličnosti i privatnosti na globalnom nivou. Od privatnih kompanija i javnog sektora se zahteva da primene efektivne programe, mere, procese i alate za upravljanje privatnošću i podacima. Organizaciona odgovornost omogućava organizacijama da brzo i odlučno reaguju u vreme pandemije, bez neosnovanog nadzora i zloupotrebe korišćenja podataka. Centar za vođenje informacione politike ukazuje javnom i privatnom sektoru na dvanaest mera koje omogućavaju efikasnu zaštitu privatnosti. Preporuke i smernice možete pogledati na linku:

https://bit.ly/2V8Ogil

Tekst Saopštenja ICIC ;(nezvanični prevod)

Uticaj koronavirusa (COVID-19) postavlja do sada neviđene izazove pred naše društvo, kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou.

Organi vlasti moraju da donose važne odluke koje utiču na javno zdravlje, građanske slobode i blagostanje ljudi.

Pravo javnosti da zna informacije o takvim odlukama od vitalnog je značaja.

Međunarodna konferencija poverenika za informacije je svesna da javni sektor opravdano preusmerava svoje resurse na zaštitu javnog zdravlja. Uloga ove konferencije ogleda se u zauzimanju pragmatičnog stava u pogledu toga koliko brzo organi vlasti odgovaraju na zahteve za pristup informacijama.

Smatramo da je pravo na pristup informacijama od javnog značaja i dalje od velike važnosti.

Organi vlasti moraju da prepoznaju značaj jasne i transparentne komunikacije, kao i dobrog vođenja evidencija, jer će ovaj period naše istorije biti predmet podrobnih analiza.

Međunarodna konferencija poverenika za informacije, kao međunarodna mreža, podržava fleksibilan pristup koji vodi računa o opravdanom javnom interesu u aktuelnoj vanrednoj situaciji u zdravstvu, i istovremeno štiti pravo na pristup informacijama. Molimo vlade da podrže ovu viziju.

Dajemo podršku i zahvaljujemo se onima koji su posvećeni rešavanju tekuće pandemije.

Tekst saopštenja Međunarodne konferencije poverenika za informacije možete pogledati ovde.

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.11.2020.

U PROCEDURI: 3.115

OBRAĐENO: 95.482

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka