POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, obaveštava javnost da je Međunarodna konferencija poverenika za informacije (ICIC), u čijem radu učestvuje Poverenik, donela saopštenje kojim se ukazuje na važnost ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja za vreme trajanja pandemije korona virusa (COVID-19).

Poverenik ističe da je i pre proglašenja vanrednog stanja u Srbiji ukazivao na značaj ostvarivanja ovog prava, pogotovo na pristup onim informacijama koje su u vezi sa sprečavanjem širenja korona virusa, smatrajući da postoji opravdan interes javnosti da zna te informacije.

Poverenik je tom prilikom takođe apelovao na sve organe javne vlasti da bez odlaganja postupaju po zahtevima koji su u vezi sa sprečavanjem širenja korona virusa i zaštitom zdravlja stanovništva, ali i da proaktivno deluju, tj. da proaktivno objavljuju što veći broj informacija u vezi sa navedenim pitanjima.

Međunarodna konferencija poverenika za informacije u svom saopštenju, pored ostalog, ističe da u ovoj situaciji organi vlasti moraju donositi važne odluke koje utiču na javno zdravlje, građanske slobode i blagostanje ljudi. Ova konferencija takođe ukazuje da je pravo javnosti da zna informacije o takvim odlukama od vitalnog značaja i zauzima se za pragmatičan stav da je potrebno urediti koliko brzo bi organi vlasti trebalo da odgovaraju na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja.

Ova konferencija ističe i da organi vlasti moraju da prepoznaju značaj jasne i transparentne komunikacije, kao i dobrog vođenja evidencija, jer će ovaj period naše istorije biti predmet ozbiljnih analiza.

Tekst saopštenja Međunarodne konferencije poverenika za informacije možete pogledati ovde.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.10.2022.
U PROCEDURI: 3.297
OBRAĐENO: 121.964

Opširnije...