Predstavnica Svetske banke Elen Keli, ekspert za pravosuđe, posetila je Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Pomoćnik generalnog sekretara, Aleksandar Resanović, upoznao je gospođu Keli sa nadležnostima i aktivnostima Poverenika, sa preprekama s kojima se Poverenik suočava u radu, kao i sa postupanjem organa pravosuđa u odnosu na akte Poverenika, sve u oblastima pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.;

Gospođa Keli je izrazila podršku višegodišnjim naporima Poverenika usmerenim na ostvarivanje prava građana u oblastima pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti i izrazila spremnost da se bliže upozna sa navodima iz Izveštaja Poverenika za 2018. godinu. 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji pustio je u rad softver koji omogućava građanima i najširoj javnosti da brzo, lako i efikasno pretražuju praksu Poverenika i time se upoznaju sa određenim dokumentima nastalim u radu Poverenika.

Poverenik ovim omogućava pristup određenim dokumentima koji kao primeri predstavljaju aktuelnu praksu Poverenika i dokumentima koji kao primeri predstavljaju arhiviranu praksu Poverenika, sve u oblastima kako slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja tako i zaštite podataka o ličnosti.

Pretraga se vrši ulaskom u poseban odeljak ("baner") pod imenom „Praksa Poverenika“, na naslovnoj strani internet prezentacije Poverenika, gde je moguće vršiti pretragu dokumenata na osnovu najmanje jednog parametra (vrsta predmeta ili ključna reč/pravni institut ili sadržaj/oblast).

Poverenik učestvuje na 11. Međunarodnoj konferenciji poverenika za informacije 2019 (ICIC 2019) koja se održava od 10. do 13. 3. 2019. godine u Južnoafričkoj republici, Johanesburg, u organizaciji južnoafričkog organa za pristup informacijama i Centra za ljudska prava Univerziteta u Pretoriji.

Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara, učestvuje u radu konferencije i ima izlaganje na temu „Rastući značaj međuodnosa između ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i zaštite podataka o ličnosti, uključujući otvorene podatke“ (Increasing importance of the interrelationship between ATI/FOI and data protection, including open data) dana 12.3.2019. godine.
 

https://www.up.ac.za/media/shared/735/ZP_Files/CHR/2019/ICIC%20Conference/icic-programme07.03.2019.zp169649.pdf

 

Republički javni tužilac, kao organ nadležan za gonjenje učinilaca krivičnih i drugih kaznenih dela, kao i zaštitu ustavnosti i zakonitosti, podneo je Upravnom sudu još jednu tužbu protiv rešenja Poverenika. Tužba je podneta na inicijativu Agencije za borbu protiv korupcije, a protiv rešenja kojim je Poverenik poništio rešenje Agencije i naložio joj da novinarki Centra za istraživačko novinarstvo omogući uvid i dostavi kopiju dokumenata (blanko menice, ugovori o jemstvu, zaloge u vidu hipoteka i sl.) koje su politički subjekti koristili kao sredstva obezbeđenja za uzete kredite i zajmove u kampanjama za sve nivoe izbora, u 2012, 2014, 2016, 2017. i 2018. godini, s tim što će pre omogućavanja pristupa navedenim dokumentima zaštititi podatke o ličnosti (kao što su adresa stanovanja, lični matični broj građana, broj bankovnog računa fizičkih lica i sl.), ukoliko su isti sadržani u navedenim dokumentima.

Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka