Poverenik učestvuje na 11. Međunarodnoj konferenciji poverenika za informacije 2019 (ICIC 2019) koja se održava od 10. do 13. 3. 2019. godine u Južnoafričkoj republici, Johanesburg, u organizaciji južnoafričkog organa za pristup informacijama i Centra za ljudska prava Univerziteta u Pretoriji.

Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara, učestvuje u radu konferencije i ima izlaganje na temu „Rastući značaj međuodnosa između ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i zaštite podataka o ličnosti, uključujući otvorene podatke“ (Increasing importance of the interrelationship between ATI/FOI and data protection, including open data) dana 12.3.2019. godine.
 

https://www.up.ac.za/media/shared/735/ZP_Files/CHR/2019/ICIC%20Conference/icic-programme07.03.2019.zp169649.pdf

 

Republički javni tužilac, kao organ nadležan za gonjenje učinilaca krivičnih i drugih kaznenih dela, kao i zaštitu ustavnosti i zakonitosti, podneo je Upravnom sudu još jednu tužbu protiv rešenja Poverenika. Tužba je podneta na inicijativu Agencije za borbu protiv korupcije, a protiv rešenja kojim je Poverenik poništio rešenje Agencije i naložio joj da novinarki Centra za istraživačko novinarstvo omogući uvid i dostavi kopiju dokumenata (blanko menice, ugovori o jemstvu, zaloge u vidu hipoteka i sl.) koje su politički subjekti koristili kao sredstva obezbeđenja za uzete kredite i zajmove u kampanjama za sve nivoe izbora, u 2012, 2014, 2016, 2017. i 2018. godini, s tim što će pre omogućavanja pristupa navedenim dokumentima zaštititi podatke o ličnosti (kao što su adresa stanovanja, lični matični broj građana, broj bankovnog računa fizičkih lica i sl.), ukoliko su isti sadržani u navedenim dokumentima.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je odbilo da postupi po ponovljenom zahtevu Poverenika i da mu po članu 26. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi na uvid službenu belešku o obustavi postupka u krivičnom predmetu protiv tadašnjeg gradonačelnika Siniše Malog, a koja mu je neophodna za odlučivanje po žalbi tražioca informacije. Ovakvim postupanjem Tužilaštva se ozbiljno otežava ostvarivanje prava javnosti da zna, jednog od osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom.

Obrazlažući zašto ne dostavlja tražene spise, Tužilaštvo je u odgovoru navelo da spisi nose oznaku tajnosti „strogo poverljivo“, u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka, da je drugi organ tražene podatke označio kao tajne, kao i da se odredba člana 26. stav 2. Zakona o slobodnom pristu informacijama od javnog značaja odnosi isključivo na formu (nosač informacije), a ne na sadržinu informacija, osporavajući tako Povereniku mogućnost uvida u tajne podatke.

Počev od 1. decembra 2018. godine na internet prezentaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pušten je u rad Portal za dostavljanje godišnjih izveštaja organa vlasti o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, o čemu su organi blagovremeno obavešteni. Zakonski rok za dostavljanje godišnjih izveštaja je 20.januar 2019.godine.

Imajući u vidu da je određeni broj organa izvršio registraciju na Portalu, a da nakon toga nije dostavio izveštaj, zbog čega nije mogao dobiti potvrdu putem elektronske pošte, Poverenik još jednom poziva te i druge organe koji nisu ispunili ovu zakonsku obavezu, da to učine bez odlaganja, u skladu sa uputstvom za dostavljanje izveštaja koje se nalazi na Portalu Poverenika.

Portal će biti otvoren za dostavljanje godišnjih izveštaja zaključno sa 5. februarom 2019. godine. 

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka