NVO5.9.2019 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, primio je danas predstavnike organizacija civilnog društva koje su, pored ostalog, posvećene zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti, i to: Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom), Šer Fondacije (Share), Partnera za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

poverenica Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, sastao se sa Brankicom Janković, Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, sa kojom je razgovarao o pitanjima iz oblasti rada dve nezavisne institucije i njihovoj daljoj saradnji.

Glavna tema razgovora se odnosila na aktivnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti, imajući u vidu da je zaštita podataka o ličnosti veoma važna i sa aspekta zaštite od diskriminacije, jer ovi podaci mogu da se odnose na pol, bračni i porodični status, prebivalište, i sl., a Poverenik i Poverenica saglasili su se da bi u ovom trenutku bilo bolje odložiti primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenica je izrazila zainteresovanost i za druge izazove sa kojima se Poverenik suočava u radu, uključujući problematiku slobode pristupa informacijama od javnog značaja.

IMG 4821Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, primio je šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasa Flesenkempera i sa njim razgovarao o pitanjima iz oblasti rada Poverenika.

Glavna tema razgovora se odnosila na aktivnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti i izazove koje sa sobom nosi predstojeća primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, s posebnim osvrtom na inicijativu Poverenika upućenu Narodnoj skupštini u vezi odlaganja primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i potpisivanje Protokola kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Saveta Evrope, usvojenе 2018. godine. Šef Misije SE i poverenik su se usaglasili da bi bilo veoma korisno da Konvencija bude ratifikovana što je pre moguće.

Gospodin Flesenkemper je čestitao gdinu Marinoviću izbor na funkciju Poverenika  i izrazio zainteresovanost i za druge izazove sa kojima se Poverenik suočava u radu, uključujući problematiku slobode pristupa informacijama. Takođe, šef Misije SE izrazio je punu spremnost svoje organizacije da pruži podršku aktivnostima Poverenika. 

Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka