Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održao je 6. avgusta 2019. jednodnevnu obuku na koju su bili pozvani prestavnici svih ministarstava Vlade Republike Srbije i predstavnik Kabineta predsednice Vlade RS, pod nazivom „U susret primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti".

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Petnaestog vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 26. jula 2019. godine, donela je odluku o izboru Milana Marinovića za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prekršajni apelacioni sud je na Drugoj sednici svih sudija tog suda održanoj 01.7.2019. god. usvojio pravno shvatanje po kome su udruženja građana, odnosno pravna lica kao tražioci informacija uvek ovlašćeni da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti se u aprilu; 2017. godine obratio Prekršajnom apelacionom sudu i ukazao na potrebu ujednačavanja prakse prekršajnih sudova po pitanju aktivne legitimacije tražioca informacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ukazujući na pravni stav Vrhovnog kasacionog suda sa sednice Građanskog odeljenja održane 6.12.2016. godine da je tražilac informacija kao oštećeni uvek ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po članu 180. stav 1. Zakona o prekršajima, te da  se pojedini prekršajni sudovi uprkos tome obraćaju Povereniku tražeći obaveštenje o tome da li su tražioci informacija podnosili žalbe Povereniku zbog povrede prava na pristup informacijama od javnog značaja, iako je ta činjenica, prema tom pravnom stavu, irelevantna u pogledu ovlašćenja tražioca informacije da u svojstvu oštećenog podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Stoga Poverenik pozdravlja i ocenjuje jako značajnim jedinstven stav svih sudija Prekršajnog apelacionog suda sa sednice od 01.7.2019. god. po pitanju aktivne legitimacije pravnih lica, kao oštećenih u prekršajnom postupku zbog povrede prava na pristup informacijama. Poverenik smatra da će taj stav značajno unaprediti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama i dovesti do veće pravne sigurnosti, jer će se praksa prekršajnih sudova ujednačiti, budući da su prekršajni sudovi različito postupali u istim pravnim situacijama, a na šta je Poverenik ukazao u svojoj Analizi od 21.02.2018. god, izrađenoj za potrebe Godišnjeg izveštaja Poverenika za 2017. god.

Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka