Povodom video-zapisa koji se pojavio na društvenim mrežama, na kojem neovlašćena lica pristupaju podacima o ličnosti korisnika usluga Crvenog krsta u Medveđi, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora prema Crvenom krstu Srbije.

O rezultatima sprovedenog nadzora javnost će biti blagovremeno obaveštena.

EUROJUST Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, primio je danas Dianu Alonso Blas, službeno lice za zaštitu podataka o ličnosti Eurodžast-a.

Glavna tema razgovora se odnosila na zaključenje Sporazuma o saradnji sa Eurodžast-om i način ostvarivanja buduće saradnje između Eurodžast-a, s jedne strane i Poverenika i drugih nadležnih organa u Srbiji, s druge strane.

NVO5.9.2019 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, primio je danas predstavnike organizacija civilnog društva koje su, pored ostalog, posvećene zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti, i to: Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom), Šer Fondacije (Share), Partnera za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

poverenica Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, sastao se sa Brankicom Janković, Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, sa kojom je razgovarao o pitanjima iz oblasti rada dve nezavisne institucije i njihovoj daljoj saradnji.

Glavna tema razgovora se odnosila na aktivnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti, imajući u vidu da je zaštita podataka o ličnosti veoma važna i sa aspekta zaštite od diskriminacije, jer ovi podaci mogu da se odnose na pol, bračni i porodični status, prebivalište, i sl., a Poverenik i Poverenica saglasili su se da bi u ovom trenutku bilo bolje odložiti primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenica je izrazila zainteresovanost i za druge izazove sa kojima se Poverenik suočava u radu, uključujući problematiku slobode pristupa informacijama od javnog značaja.

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka