Na poziv Venecijanske komisije, Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Poverenika, govorila je na Plenarnoj sednici (t. 18. Dnevnog reda) ovog tela o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu upotrebe društvenih mreža tokom izbornih procesa.

Na Plenarnoj sednici Venecijanske komisije Ružić učestvovala je u svojstvu člana Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije 108 Saveta Evrope, a povodom priloga Izveštaju Venecijanske komisije o ulozi društvenih medija na razvoj demokratije iz perspektive zaštite podataka. Kao osnova za izradu ovog priloga služila je Analiza nacionalnih zakonodavstava i sudske prakse u vezi sa upotrebom interneta i društvenih mreža tokom izbornog procesa CDL-REF(2019)009.

Pomoćnica generalnog sekretara Poverenika Nevena Ružić učestvovala je na konferenciji o značaju nove Konvencije 108+, usvojene oktobra 2018. godine, kojom se unapređuje zaštita podataka o ličnosti širom sveta. Konvencija predstavlja međunarodni standard u zaštiti prava i otvorena je za sve države nezavisno od članstva u Savetu Evrope. Konvenciju 108+ do sada je potpisalo 30 država, među kojima i one van evropskog kontinenta. Republika Srbija još uvek nije potpisala ovaj dokument. Poverenik je predložio nadležnom ministarstvu pokretanje procedure za potpisivanje ove Konvencije.

Stanojla Mandić, zamenica; Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti učestvovala je na Trećem skupu „Inicijativa 2017“ koji je održan 26-28. maja 2019. godine, u Budvi. Predstavnici Poverenika koji su učestvovali u radu ovog skupa bili su i Marinko Radić, generalni sekretar i Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara.

Poverenik je učestvovao na 29. Međunarodnoj konferenciji evropskih organa za zaštitu podataka o ličnosti, koja je održana od 8. do 10. 5. 2019. godine, u Tbilisiju, Gruzija, u organizaciji Kancelarije za zaštitu podataka o ličnosti Gruzije.

Konferenciju su otvorili premijer Gruzije Mamuka Bakhtadze i predsedavajuća Kancelarije za zaštitu podataka o ličnosti Gruzije, Tamar Kaldani, a učestvovali su predstavnici evropskih organa za zaštitu podataka o ličnosti i međunarodnih organizacija.

Aleksandar Resanović, pomoćnik generalnog sekretara službe Poverenika, učestvovao je u radu konferencije i imao izlaganje na temu “Zaštita podataka o ličnosti i međunarodne organizacije“ https://springconference2019.pdp.ge/ .

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka