Srbija je danas u Strazburu potpisala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Saveta Evrope, a koji je Savet Evrope usvojio 18. maja 2018. godine (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223).

Cilj Protokola je modernizacija i unapređenje Konvencije 108, uzimajući u obzir nove izazove zaštite pojedinca u pogledu obrade podataka o ličnosti koji su se pojavili nakon što je Konvencija usvojena 1980. godine.

Protokol takođe ima za cilj da obezbedi da se načela zaštite podataka primenjuju na sve aktivnosti obrade u jednom uređenom društvu, uključujući i nacionalnu bezbednost, kao i poštovanje nezavisnosti organa za zaštitu podataka o ličnosti i jačanje pravne osnove za međunarodnu saradnju.

Pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika, Nevena Ružić, izlagala je na jednodnevnoj konferenciji koju su zajedno organizovali Savet Evrope i Revija za kompjutersko pravo i bezbednost pod nazivom „Konvencija 108+ i budući globalni standard zaštite podataka“ („Convention 108 + And the future data protection global standard“).

Na konferenciji je Nevena Ružić, kao jedna od autora radova koji će biti objavljeni u Reviji za kompjutersko pravo i bezbednost, izlagala na temu odnosa prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava lica iz radnog odnosa, kao i o značaju Preporuka Saveta ministara u kontekstu zapošljavanja, usvojene 2015. godine.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, primio je danas predstavnika OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) g. Ulvi Akhundlu, sa saradnicima.

Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka