Poverenik podseća odgovorna lica u državnim organima da je od 2018. godine izmenjen način ispunjavanja obaveze propisane članom 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“ br.120/04 54/07, 104/09 i 36/10), koja se odnosi na dostavljanje godišnjeg izveštaja Povereniku o radnjama preduzetim u cilju primene ovog zakona.

Navedeni godišnji izveštaji dostavljaju se Povereniku isključivo elektronskim putem.

U tom smislu, godišnji izveštaj za 2019. godinu potrebno je dostaviti Povereniku isključivo elektronskim putem, u vremenu od 01. do 20. januara 2020. godine.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, učestvovao je na skupu "Srpski dani osiguranja", u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije u Aranđelovcu od 27. do 29. 11. 2019.

Poverenik je tom prilikom održao predavanje posvećeno novinama i aktuelnom trenutku u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je počeo da se primenjuje 22. avgusta 2019.godine.

Srbija je danas u Strazburu potpisala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Saveta Evrope, a koji je Savet Evrope usvojio 18. maja 2018. godine (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223).

Cilj Protokola je modernizacija i unapređenje Konvencije 108, uzimajući u obzir nove izazove zaštite pojedinca u pogledu obrade podataka o ličnosti koji su se pojavili nakon što je Konvencija usvojena 1980. godine.

Protokol takođe ima za cilj da obezbedi da se načela zaštite podataka primenjuju na sve aktivnosti obrade u jednom uređenom društvu, uključujući i nacionalnu bezbednost, kao i poštovanje nezavisnosti organa za zaštitu podataka o ličnosti i jačanje pravne osnove za međunarodnu saradnju.

Pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika, Nevena Ružić, izlagala je na jednodnevnoj konferenciji koju su zajedno organizovali Savet Evrope i Revija za kompjutersko pravo i bezbednost pod nazivom „Konvencija 108+ i budući globalni standard zaštite podataka“ („Convention 108 + And the future data protection global standard“).

Na konferenciji je Nevena Ružić, kao jedna od autora radova koji će biti objavljeni u Reviji za kompjutersko pravo i bezbednost, izlagala na temu odnosa prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava lica iz radnog odnosa, kao i o značaju Preporuka Saveta ministara u kontekstu zapošljavanja, usvojene 2015. godine.

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka