Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU

o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

"Službeni glasnik RS", broj 41 od 24. marta 2020.

Član 1.

Ovom uredbom se propisuje postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja.

Član 2.

Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci.

 

studenti

Na osnovu višegodišnje uspešne saradnje između Poverenika, s jedne strane, i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Beogradske otvorene škole, s druge Strane, peta generacija studenata otpočela je stručnu praksu u službi Poverenika.

Tokom; stručne prakse u trajanju od dve nedelje, studenti će biti u prilici da se bliže upoznaju sa propisima koje primenjuje Poverenik, sa praksom postupanja Poverenika, kao i sa praksom organa i tela drugih država i međunarodnom sudskom praksom, sve u oblastima slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.

U okviru programa stručne prakse studenti će analizirati informatore o radu organa vlasti i raznovrsne predmete iz prakse Poverenika, ali i proveravati stečena znanja postupajući u pojedinačnim slučajevima.

Dana 7. februara obeležen je Međunarodni dan bezbednosti na Internetu. Tim povodom, Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, još jednom ukazuje na mnogobrojne opasnosti koje vrebaju u digitalnom svetu, a čiji se broj i raznovrsnost umnožava skoro svakodnevno.

Ono što je zajedničko svim tim opasnostima je ugrožavanje privatnosti koje može da rezultira neprijatnostima, ali ne retko i tragičnim posledicama, posebno kada se radi o deci koja, često bezazleno i neoprezno, postavljaju na Internet privatne fotografije.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović učestvuje na međunarodnoj konferenciji „Suočavanje s novim izazovima“, koja se održava u Zagrebu, 16. januara 2020. godine, povodom Dana zaštite podataka o ličnosti.

Na konferenciji učestvuju predstavnici nacionalnih tela za zaštitu podataka o ličnosti, Evropske komisije, Evropskog odbora za zaštitu podataka o ličnosti, Evropskog supervizora za zaštitu podataka o ličnosti i brojni eksperti.

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka