Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obaveštava sve zainteresovane da će za vreme trajanja vanrednog stanja u Srbiji i s tim u vezi primene mera Vlade Republike Srbije u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19, a u odnosu na komunikaciju sa građanima, služba Poverenika raditi na sledeći način:

  • Lica koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Poverenika mogu to da čine telefonom, elektronskom poštom ili klasičnom poštom, na kontakt podatke Poverenika koji su objavljeni na internet stranici Poverenika, i to na tel. 011/3408900, mejl: office@poverenik.rs ;
  • Pisarnica službe Poverenika neće ostvarivati neposredan kontakt sa licima koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Poverenika;
  • Predstavnici službe Poverenika neće primati stranke niti će ostvarivati neposredan kontakt sa licima koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Poverenika.

Navedenim merama, kao i uspostavljenom organizacijom rada zaposlenih u službi, Poverenik se dosledno pridružuje realizaciji mera Vlade Republike Srbije u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19.

Povodom odluke o uvođenju vanrednog stanja koju su 15. marta 2020. godine doneli predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade Republike Srbije i svim merama koje je s tim u vezi, a u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19, donela Vlada Republike Srbije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upućuje apel građanima Srbije da se ponašaju u svemu u skladu sa merama Vlade RS.

Poverenik poziva sve građane, a posebno one starije životne dobi, da se u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji ponašaju odgovorno, samodisciplinovano, da iskažu puno razumevanje za postojeće okolnosti u kojima se našlo naše društvo kao i bezmalo celo čovečanstvo, kao i na jedinstvo ponašanja i delovanja u skladu sa merama i uputstvima nadležnih organa i tela Republike Srbije, poštujući savete stručnjaka.

Tokom poslednja dva dana Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je veći broj žalbi izjavljenih zbog „ćutanja“ zdravstvenih i prosvetnih ustanova po zahtevima kojima su tražene informacije o opremljenosti tih ustanova za borbu protiv širenja korona virusa (posedovanje zaštitnih maski, dezinfenkcionih sredstava za čišćenje i sl.).

S tim u vezi, Poverenik podseća da su informacije kojima raspolaže organ vlasti, a koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, hitnog karaktera. U odnosu na njih opravdani interes javnosti da zna uvek postoji i organ vlasti ne može da dokazuje suprotno. Osim toga, po zahtevima za pristup takvim informacijama organ javne vlasti je dužan da postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva (član 16. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja).

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održaće jednodnevnu obuku o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti za predstavnike svih zainteresovanih političkih stranaka.

Aktuelna predizborna kampanja pokrenula je niz pitanja o primeni ovog zakona, kao i sumnje građana da političke stranke, u akcijama „od vrata do vrata“,;zloupotrebljavaju podatke o ličnosti kojima rukuju organi vlasti, a što predstavlja krivično delo Neovlašćeno prikupljanje podataka o ličnosti iz člana 146. KZ.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti apeluje na sredstva javnog informisanja da se uzdrže od objavljivanja podataka o licima koja su inficirana korona virusom.

U poslednjih nekoliko dana učestale su senzacionalističke vesti o državljanima Republike Srbije koji su zaraženi, pri čemu se objavljuju informacije o tim licima koje njihov identitet čine određenim ili odredivim.

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.11.2020.

U PROCEDURI: 3.115

OBRAĐENO: 95.482

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka