Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, je u skladu sa nadležnostima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, poslao kontrolne liste svim registrovanim političkim strankama u Republici Srbiji, kako bi utvrdio stepen njihove usklađenosti sa istim zakonom.

Ovaj zakon propisuje da su podaci o političkom mišljenju posebna vrsta podataka, čija obrada je restriktivna, a čime je i odgovornost političkih stranaka, kao rukovalaca, za njihovu obradu pojačana. Takođe, odgovornost političkih stranaka posebno dolazi do izražaja u predizbornom periodu, u kojem se veliki broj nezadovoljnih građana redovno obraća Povereniku.

U proteklih mesec dana Povereniku se sve učestalije obraćaju građani, koji tvrde da su ih na mobilni telefon pozivale osobe koje su se predstavljale da zovu u ime Srpske napredne stranke i da su iste osobe raspolagale njihovim podacima o ličnosti.

Poverenik podseća da se ovakav vid komunikacije političkih stranaka sa građanima u Republici Srbiji u predizbornim kampanjama ponavlja već godinama unazad, te da Poverenik poslednjih deset godina apeluje na političke stranke da ne zloupotrebljavaju podatke o ličnosti građana, a građane upućuje da svoja prava mogu ostvarivati na zakonom propisani način.

Povodom Dana Republike Italije koji se obeležava danas, 2 juna, poverenik Milan Marinović uputio je iskrene čestitke Njegovoj Ekselenciji, ambasadoru Republike Italije u Srbiji, gospodinu Karlu Lo Kašu.

Tom prilikom, poverenik Marinović se osvrnuo na činjenicu da se 2 jun obeležava u Italiji kao Dan Republike, u znak sećanja na referendum održan na današnji dan 1946. godine, kada su građani Italije, među njima tada prvi put i žene, izglasali Republiku.

Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Saveta Evrope, koju je Savet Evrope usvojio 18. maja 2018. godine (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223), Srbija je potpisala 22 novembra 2019, a ratifikovala 26 maja 2020. godine.

Potrebno je naglasiti da je Srbija četvrta država članica Saveta Evrope koja je ratifikovala ovaj protokol, nakon Bugarske, Hrvatske i Litvanije.

Na inicijativu SHARE fondacije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obratio se kompaniji Google i ostvario pismenu i usmenu korespondenciju sa njihovim pravnim timom.

Poverenik je upoznao Google sa njihovom obavezom iz člana 44. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti da, kao rukovalac podataka o ličnosti, odrede u pismenom obliku svog predstavnika u Republici Srbiji.

Nakon što ih je Poverenik detaljno upoznao sa pravnim režimom zaštite podataka o ličnosti u našoj zemlji, kompanija Google je 21.05.2020. godine pismeno odredila svog predstavnika u Republici Srbiji, i to kancelariju BDK Advokati, Bulevar kralja Aleksandra 28, Beograd.

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci iz oblasti dostupnosti
informacijama i zaštite
podataka o ličnosti

na dan 31.3.2021.
U PROCEDURI: 3.394
OBRAĐENO: 99.220

Opširnije...