Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je saopštenje NVO iz Trstenika - Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije-Transparentnost, o tome da Poverenik navodno nije odgovorio na njihov zahtev za informacijama i u kome se insinuira da Poverenik nešto "krije" samo još jedan u nizu jeftinih pokušaja dezinformisanja javnosti. Indikativno je da je to saopštenje preneo i "javni servis" ne tražeći od Poverenika nikakav komentar.

Imajući u vidu da je gotovo očigledno ko stoji iza svega, "akcija" je u bukvalno tragikomičnom raskoraku sa najavama nekakve navodne borbe države protiv lažnih vesti.

A istina je da je Poverenik odgovorio  u zakonskom roku od 15 dana na zahtev za pristup informacijama. Očigledno se radi o naručenoj, klijentelističkoj a nevešto i providno izvedenoj "akciji" čiji je cilj skretanje pažnje javnosti sa neuporedivo ozbiljnijih problema u vezi sa radom državnih organa na koje Poverenik ukazuje.

Zahtev za informacijama je inače podnet 8. juna emailom, ali očigledno namerno u neradno vreme u petak u 19:32h. Zahtev je zaveden odmah, prvog radnog dana, 11. juna, a na njega je, iako je po zakonu rok mogao biti produžen na 40 dana, budući da je podrazumevao dearhiviranje i dostavljanje mnoštva dokumenata, preko 400 strana, ipak odgovoreno 25. juna, u zakonom predviđenom roku od 15 dana. Već sutradan, 26. juna tražena dokumentacija je bila u pošti u Trsteniku koja je pokušala uručenje, ali tražilac informacija, prema do danas raspoloživim informacijama, nije primio niti je nakon ostavljenog obaveštenja preuzeo istu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas direktora Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, koji mu je uručio bezbednosni sertifikat za pristup i korišćenje tajnih podataka najvišeg stepena - "Državna tajna".

Ovo je, nakon stupanja na snagu Zakona o tajnosti podataka, treći put da Poverenik dobija ovaj, najviši bezbednosni sertifikat. Inače, izdavanje ovog sertifikata podrazumeva prethodnu posebnu bezbednosnu proveru, najrigorizniju od onih koje su predviđene Zakonom.

Izdavanjem sertifikata je okončana situacija u kojoj je, bar privremeno, poverenik bio lišen jedne od formalnih pretpostavki nužnih za obavljanje funkcije. Poverenik je, prethodno, javno izrazio nerazumevanje i nezadovoljstvo činjenicom što se bezbednosna provera, uz kršenje relevatnih odredbi Zakona o tajnosti podataka, prolongira od strane Bezbednosno-informativne agencije, bez opravdanih razloga.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti određenih odredbi Zakona o odbrani i Predlog za ocenu ustavnosti određenih odredbi Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA).

Poverenik je u maju, nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o BIA najavio da će tražiti ocenu ustavnosti ovih zakona, što je sada i učinio.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je to što se danas na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine događalo povodom razmatranja predloga za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su "zajednički" podneli Zaštitnik građana i Poverenik, politikantska kombinatorika koja sa zakonima i pravom nema nikakve veze.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv Centra za socijalni rad Kraljevo, Centra za socijalni rad "Sveti Sava" Niš, Centra za socijalni rad Zrenjanin i Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo i direktora navedenih centara kao odgovornih lica. Poverenik je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneo i protiv preduzetnika koji je sačinio uputstvo za upotrebu softvera za službene potrebe centara za socijalni rad.

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 30.11.2019. U PROCEDURI: 3.958 OBRAĐENO: 85.025

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka