POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, u vezi sa video nadzorom, instaliranim u objektu tržnog centra, a koji je, prema istim navodima, ugrozio privatnost posetilaca trgovinskih radnji, na taj način što kamere snimaju osobe koje se nalaze u kabinama za presvlačenje, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti će otvoriti postupak nadzora radi utvrđivanja relevantnih činjenica. O ishodu nadzora javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti učestvovao je danas na online regionalnoj konferenciji pod nazivom „Inicijativa 2017“. Konferencija je održana na inicijativu Poverenika za informacije Republike Slovenije na temu zaštite podataka o ličnosti za vreme pandemije prouzrokovane virusom SARS-CoV-2, izazovima i problemima u radu i razmeni iskustva svih učesnika. Na konferenciji je zaključeno da su sve zemlje iz regiona imale iste probleme i da su osnovna ljudska prava bila ugrožena u vreme pandemije.

Troms konferencija

Danas je u Palati Srbije, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, održana svečana konferencija povodom Konvencije Saveta Evrope o pristupu službenim dokumentima (CETS br. 205), poznatoj pod nazivom Tromso konvencija, sa osvrtom na trenutnu situaciju u Srbiji.

„Tromso konvencija je prvi i najvažniji međunarodni dokument koji je doneo Savet Evrope, a odnosi se na pristup informacijama od javnog značaja u posedu organa vlasti. Iako važeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sadrži odredbe koje daju veća ovlašćenja u ostvarivanju ovog prava, neophodno je da se učini još i taj jedan korak da Republika Srbija ratifikuje i Tromso konvenciju, kao najznačajniji dokument koji uređuje ovu oblast“, naglasio je poverenik Milan Marinović.

Menadzeri zzpl Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i dekan Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu danas su, u Klubu poslanika u Beogradu, uručili sertifikate prvoj generaciji studenata, koji su završili kratak program studija „Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti“.

Kratak program studija je jedinstven obrazovni program u Srbiji koji omogućava stručno osposobljavanje lica za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa propisima i međunarodnim i domaćim standardima, nakon čega studenti dobijaju zvanje menadžera zaštite podataka o ličnosti.

Prof. dr Vladimir Cvetković, dekan Fakulteta bezbednosti, istakao je da se ova vrsta studijskog programa prvi put organizuje u okrilju Beogradskog univerziteta, i da je to pionirski poduhvat za; njihov fakultet. Naglasio je i da im je cilj da privuku polaznike iz zemlje ali i regiona, kako bi doprineli širenju i jačanju bezbednosne kulture u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Danas se širom sveta obeležava Svetski dan slobode medija. Proslavljajući ovaj dan, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović poziva sve organe vlasti da poštuju slobodu medija i izražavanja i njihovo pravo na pristup informacijama od javnog značaja. Poverenik ukazuje da organi vlasti moraju da transparentno i blagovremeno objavljuju informacije kojima raspolažu.

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 31.8.2021.
U PROCEDURI: 3.293
OBRAĐENO: 103.943

Opširnije...