POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Forum 30 9 21 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti juče je, u saradnji sa Projektom za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizovao onlajn Forum o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – „Dostupnost informacija iz javnotužilačkih i sudskih postupaka“ u nameri da se ukaže na značaj transparentnog rada sudova i tužilaštva. Cilj Foruma je da se bliže objasni ;javnosti koja su to njihova prava kod ove vrste postupaka, koje informacije građani na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja mogu dobiti u sudskim postupcima, a koje ne.

1  „Ovaj dan se obeležava u iščekivanju usvajanja Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji bi trebalo da dovede do lakšeg, većeg i efikasnijeg ostvarivanja ovog prava“, poručio je danas poverenik Milan Marinović, povodom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

Institucija Poverenika bi usvajanjem ovih izmena i dopuna zakona, dobila pravo da zahteva od bilo kog organa vlasti u Srbiji uvid u informacije i traži dostavljanje svih dokumenata kojim bi utvrdila da li je došlo do prekršaja. Takođe, bilo bi sankcionisano „ćutanje uprave“ na podnet zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja izricanjem novčane kazne u fiksnom iznosu od strane Poverenika.

U skladu sa ovlašćenjem iz ;Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je rešenjem od 23.08.2021. godine usvojio zahtev privrednog društva „ERNST & YOUNG“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd i odobrio prva obavezujuća poslovna pravila- Politika za rukovaoce od 01.08.2021. godine. Zahtev privrednog društva „ERNST & YOUNG“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd je ujedno bio i prvi zahtev za odobrenje obavezujućih poslovnih pravila koje je Poverenik primio u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

slika

Poverenik Milan Marinović i zamenica poverenika Sanja Unković sastali su se danas sa delegacijom Misije OEBS u Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Službi Poverenika novog šefa Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadora Jana Bratua.

Povodom inicijative Zaštitnika građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti će pokrenuti postupak utvrđivanja činjenica u vezi sa obradom podataka o ličnosti dece - polaznika Istraživačke stanice Petnica, a u svrhu eventualnog pokretanja inspekcijskog nadzora, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.12.2021.
U PROCEDURI: 3.118
OBRAĐENO: 108.330

Opširnije...