Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenjuje da su javno iznete ocene predsednice Vlade Ane Brnabić o nekakvoj navodnoj "nespremnosti Poverenika da sarađuje" date u kontekstu opravdanih, oštrih reakcija javnosti na neka veoma loša rešenja iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nekorektne i lišene svakog osnova.

Poverenik je u pismu upućenom predsednici Vlade, ukazao da je samo tokom 2017.godine dao 79 mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih podzakonskih akata i propisa, od čega 60 na nacrte i predloge zakona, neka od njih i izuzetno obimna.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upoznao se sa sadržinom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja o kom se sprovodi javna rasprava i dostavio je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave načelno mišljenje.

Poverenik će mišljenje na konkretne pojedinačne članove budućeg Nacrta zakona dostaviti ministarstvu naknadno, po dobijanju Nacrta na mišljenje u skladu sa članom 46. Poslovnika Vlade Republike Srbije.

Poverenik načelno pozdravlja nameru da se pristupi izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Međutim, načelna podrška Poverenika odnosi se samo na izmene i dopune koje bi vodile unapređenju prava, uklanjanju pravne nesigurnosti i prepreka uočenih u dosadašnjoj praksi što, nažalost, nije slučaj sa objavljenim tekstom Nacrta zakona.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao neozbiljno, neodgovorno i nedostojno, jučerašnje saopštenje Ministarstva odbrane povodom Upozorenja Poverenika Ministarstvu, da je obrada podataka o ličnosti sadržanih u privatnim informaciono-telekomunikacionim sredstvima bez sudskog naloga, na osnovu izjave koju na osnovu naređenja ministra odbrane, potpisuju zaposleni u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, suprotnu odredbama člana 8. tačka 1. ZZPL.

Posebno je neozbiljno da Ministarstvo "obaveštava" javnost da je Povereniku "odgovorila" Vojnobezbednosna agencija, budući da je Poverenik o toj činjenici i o sadržini akta koji je primio od VBA, sam u jučerašnjem saopštenju obavestio javnost. A sasvim je nedostojna insinuacija sadržana u saopštenju Ministarstva, kojom se zakonita akcija Poverenika u cilju zaštite Ustavom zajemčenog prava velikog broja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, pokušava predstaviti kao nekakav "politički" potez.

Činjenice su sledeće:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je Ministarstvu odbrane Republike Srbije izdao Upozorenje da je obrada podataka o ličnosti sadržanih u privremeno oduzetim privatnim informaciono-telekomunikacionim sredstvima bez sudskog naloga, na osnovu izjave koju na osnovu naređenja ministra odbrane P broj 22-42 od 02.03.2018. godine, potpisuju zaposleni u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, suprotnu odredbama člana 8. tačka 1. ZZPL.

Prethodno, Poverenik je pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane Ministarstva odbrane, a po prijavi Vojnog sindikata Srbije.

U prijavi je navedeno da je ministar odbrane Republike Srbije izdao Naređenje, kojim se svim zaposlenima u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, naređuje da potpišu izjavu kojom daju pristanak da im, u slučaju nepoštovanja zabrane unošenja privatnih informaciono-telekomunikacionih sredstava, u određene prostorije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u kojima je to izričito zabranjeno, usmeno ili pismeno, ova sredstva budu privremeno oduzeta od pripadnika unutrašnje službe, odnosno drugih nadležnih organa i da sadržina tih sredstava bude predmet pregleda.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se i inače vrlo loša situacija u vezi sa odnosnom nadležnih prema pravu građana na zaštitu podataka o ličnosti, u poslednje vreme dodatno pogoršava.

Ostavljajući, bar ovom prilikom po strani veoma loše vođenu navodnu "javnu raspravu" o i inače lošem i praktično neprimenljivom Nacrtu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik upozorava da su sve češći slučajevi grubih povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti. Posebno su zabrinjavajući oni kod kojih je evidentna sumnja u izvršenje krivičnog dela, a na koji tužilaštva i MUP po pravilu ne reaguju, poput npr. nedavnog objavljivanja podataka o korisnicima socijalne pomoći u Požegi, povodom koga je Poverenik pokrenuo postupak nadzora.

Nezavisno od tog slučaja, Poverenik je pokrenuo postupak nadzora prema Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i prema preduzetniku registrovanom pod nazivom „Softverski inženjering PC COM“ iz Beograda, a povodom objavljivanja naročito osetljivih podataka o ličnosti, kao što su podaci o žrtvama porodičnog nasilja i primanju socijalne pomoći, na internet prezentaciji ovog preduzetnika.

Zbirni mesečni;statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka