Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je, povodom Predloga Zakona o zaštititi podataka o ličnosti, pismo svim poslaničkim grupama i samostalnim narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Poverenik je u pismu još jednom upozorio na to da veoma brojne manjkavosti, nelogičnosti i nedoslednosti čine Predlog zakona praktično neprimenjivim. Međutim, Poverenik je istakao da je neposredan povod za ovo njegovo obraćanje poseban razlog, nešto što i inače izuzetno loš predlog zakona čini još lošijim.

Naime, iako je u Nacrtu zakona u čl. 40. ispravno stajalo, u skladu sa svim domaćim i međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava, da se prava mogu ograničiti zakonom ako ta ograničenja ne zadiru u suštinu osnovnih prava i sloboda i ako je to neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, iz teksta Predloga zakona je, bez bilo kakvog smisla i razumnog objašnjenja, reč “zakonom” izbrisana.

Poverenik je upozorio narodne poslanike da ovakvo rešenje vodi drastičnom urušavanju pravnog sistema, u potpunoj je suprotnosti sa Ustavom Srbije, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i međunarodnim dokumentima i konvencijama i ozbiljno narušava princip vladavine prava. Gotovo da je izlišno ukazivati na to da je ovakvo rešenje u potpunom nesaglasju sa duhom demokratskog društva, te da su štetne posledice po osnovna prava i slobode građana nesagledive.

Polazeći od navedenog, Poverenik je apelovao na narodne poslanike da nepristrasno razmotre sve kritičke argumente u vezi sa Predlogom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a da kao minimum minimuma obezbede odgovarajuće korigovanje člana 40. Predloga zakona.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je potrebno da Vlada odnosno nadležno ministarstvo pruži javnosti mnogo više informacija o najavljenim izmenama Zakona o radu o kojima je juče izveštavao veći broj medija, budući da u nedostatku dovoljno valjanih informacija ta vest može izazvati dosta nejasnoća i uznemirenja.

Vest se, najkraće, svodi na to da je "Privredna komora Srbije predložila izmene Zakona o radu", da će te "krupne izmene" biti "ubrzo sprovedene", i da se izmenama "omogućava poslodavcima da daju otkaz licima koja koriste lažno bolovanje".

S tim u vezi poverenik ukazuje na sledeće:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić odgovorio je na poslanička pitanja koja je narodni poslanik Aleksandar Marković postavio na sednici Narodne skupštine 4.10.2018.

Konstatujući da su sva pitanja zasnivana na paušalnoj diskvalifikatorskoj optužbi da "poverenik zloupotrebljava funkciju", bez navođenja ijednog jedinog argumenta, i pored toga da se takva tzv.kapciozna pitanja u ozbiljnom svetu smatraju neozbiljnim i nedopuštenim, kao i činjenice da Vlada i drugi državni organi na poslanička pitanja generalno, praktično i ne odgovaraju, poverenik je uvažavajući značaj koji Ustav pridaje institutu poslaničkog pitanja, i ovaj put odgovorio.

Veliki problem u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predstavlja nedostatak znanja, ali i nepostojanje političke volje da se po njemu postupa, saglasni su učesnici okruglog stola organizovanog u okviru nedelje prava javnosti da zna.

 U diskusiji o tome šta nose izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja govorili su Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,  Jacquelyn Williams-Bridgers, direktorka Projekta za odgovornu vlast, Stanojla Mandić, zamenica poverenika,  Rosana Lemut Strle, bivša zamenica poverenika  Slovenije,  kao i profesori univerziteta, članovi Društva sudija i sudije Upravnog suda.

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite podataka

o ličnosti

na dan 31.8.2020.

U PROCEDURI: 3.232

OBRAĐENO: 93.288

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka