Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica iz Ministarstva odbrane zbog toga što je, bez zakonskog osnova, podatke o ličnosti iz kadrovskog informacionog sistema Ministarstva odbrane i profesionalnog personalnog dosijea D.R., majora i D.G. bivšeg majora Vojske Srbije, dostavilo na veliki broj elektronskih adresa medija, ali i drugih lica u zemlji i inostranstvu.

Poverenik je, prethodno, u sprovedenom postupku nadzora, utvrdio da je došlo do nezakonite obrade ličnih podataka, uključujući i naročito osetljive, koje Ministarstvo u redovnim prilikama tretira kao "tajne". Nakon sprovedenog postupka nadzora Poverenik je uputio Ministarstvu odgovarajuće Upozorenje.

Ministarstvo odbrane je u izjašnjenju povodom Upozorenja obavestilo Poverenika o nizu mera koje će tim povodom preduzeti, kao i o tome da će tim povodom odgovarajući akti ministra odbrane biti dostavljeni svim organizacionim jedinicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Poverenik ocenjuje kao dobro i korisno što će Ministarstvo preduzeti navedene mere. Međutim, iako je u Upozorenju Poverenika ukazano na to da je navedenom obradom ličnih podataka povređeno nekoliko zakona i čak izvršeno krivično delo iz člana 146 KZ, u okviru navedenih mera nisu predviđene nikakve mere odgovornosti, pa je Poverenik podneo krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Poverenik, ne samo povodom konkretnog slučaja, već generalno, upozorava da je nezakonita obrada podataka o ličnosti iz baza podataka koje po zakonu i u svrhe utvrđene zakonom vode organi vlasti, u svrhu javnog razračunavanja sa kritičarima ili neistomišljenicima, poprimila krajnje zabrinjavajuće razmere, a s tim u vezi posebno brine što i u situacijama kada je sumnja da je izvršeno krivično delo više nego očigledna, izostaje reakcija nadležnih, pre svega tužilaštva.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je, povodom Predloga Zakona o zaštititi podataka o ličnosti, pismo svim poslaničkim grupama i samostalnim narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Poverenik je u pismu još jednom upozorio na to da veoma brojne manjkavosti, nelogičnosti i nedoslednosti čine Predlog zakona praktično neprimenjivim. Međutim, Poverenik je istakao da je neposredan povod za ovo njegovo obraćanje poseban razlog, nešto što i inače izuzetno loš predlog zakona čini još lošijim.

Naime, iako je u Nacrtu zakona u čl. 40. ispravno stajalo, u skladu sa svim domaćim i međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava, da se prava mogu ograničiti zakonom ako ta ograničenja ne zadiru u suštinu osnovnih prava i sloboda i ako je to neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, iz teksta Predloga zakona je, bez bilo kakvog smisla i razumnog objašnjenja, reč “zakonom” izbrisana.

Poverenik je upozorio narodne poslanike da ovakvo rešenje vodi drastičnom urušavanju pravnog sistema, u potpunoj je suprotnosti sa Ustavom Srbije, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i međunarodnim dokumentima i konvencijama i ozbiljno narušava princip vladavine prava. Gotovo da je izlišno ukazivati na to da je ovakvo rešenje u potpunom nesaglasju sa duhom demokratskog društva, te da su štetne posledice po osnovna prava i slobode građana nesagledive.

Polazeći od navedenog, Poverenik je apelovao na narodne poslanike da nepristrasno razmotre sve kritičke argumente u vezi sa Predlogom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a da kao minimum minimuma obezbede odgovarajuće korigovanje člana 40. Predloga zakona.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je potrebno da Vlada odnosno nadležno ministarstvo pruži javnosti mnogo više informacija o najavljenim izmenama Zakona o radu o kojima je juče izveštavao veći broj medija, budući da u nedostatku dovoljno valjanih informacija ta vest može izazvati dosta nejasnoća i uznemirenja.

Vest se, najkraće, svodi na to da je "Privredna komora Srbije predložila izmene Zakona o radu", da će te "krupne izmene" biti "ubrzo sprovedene", i da se izmenama "omogućava poslodavcima da daju otkaz licima koja koriste lažno bolovanje".

S tim u vezi poverenik ukazuje na sledeće:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić odgovorio je na poslanička pitanja koja je narodni poslanik Aleksandar Marković postavio na sednici Narodne skupštine 4.10.2018.

Konstatujući da su sva pitanja zasnivana na paušalnoj diskvalifikatorskoj optužbi da "poverenik zloupotrebljava funkciju", bez navođenja ijednog jedinog argumenta, i pored toga da se takva tzv.kapciozna pitanja u ozbiljnom svetu smatraju neozbiljnim i nedopuštenim, kao i činjenice da Vlada i drugi državni organi na poslanička pitanja generalno, praktično i ne odgovaraju, poverenik je uvažavajući značaj koji Ustav pridaje institutu poslaničkog pitanja, i ovaj put odgovorio.

Zbirni mesečni;statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka