Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održaće jednodnevnu obuku o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti za predstavnike svih zainteresovanih političkih stranaka.

Aktuelna predizborna kampanja pokrenula je niz pitanja o primeni ovog zakona, kao i sumnje građana da političke stranke, u akcijama „od vrata do vrata“,;zloupotrebljavaju podatke o ličnosti kojima rukuju organi vlasti, a što predstavlja krivično delo Neovlašćeno prikupljanje podataka o ličnosti iz člana 146. KZ.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti apeluje na sredstva javnog informisanja da se uzdrže od objavljivanja podataka o licima koja su inficirana korona virusom.

U poslednjih nekoliko dana učestale su senzacionalističke vesti o državljanima Republike Srbije koji su zaraženi, pri čemu se objavljuju informacije o tim licima koje njihov identitet čine određenim ili odredivim.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti često saznaje iz sredstava javnog informisanja i od građana o povredama bezbednosti podataka o ličnosti, odnosno da je došlo do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa istim podacima.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, pozdravlja opredeljenje Narodne skupštine da na dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja u 2020. godini, koja je zakazana za 2 mart 2020. godine, stavi kao treću tačku dnevnog reda Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o; zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (poznatiji kao Konvencija 108+).

Veliki broj građana obratio se Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom predizborne političke kampanje, koja se sprovodi „od vrata do vrata“, sa tvrdnjama da aktivisti političkih stranaka raspolažu njihovim podacima o ličnosti.

Ovim putem Poverenik naglašava da političke stranke moraju poštovati odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a posebno njegova načela, koja se tiču zakonite, poštene i transparentne obrade podataka. Takođe, Poverenik skreće pažnju političkim strankama da podaci o političkom mišljenju predstavljaju posebnu vrstu podataka;o ličnosti čija obrada je restriktivna.

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 30.12.2020.
U PROCEDURI: 2.994
OBRAĐENO: 96.249

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka