POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ispunjavajući svoju zakonsku obavezu, dostavio je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u 2020. godini.

Izveštaj je dostavljen i Vladi Republike Srbije i istaknut na veb prezentaciji Poverenika.

Sastanak poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića sa ;poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti u Evrodžastu,  Dianom Alonso Blas, uz učešće predstavnika javnog tužilaštva, održan je u ponedeljak 22. februara 2021. godine.  Sastanak je organizovan na inicijativu gospođe Alonso Blas  putem video konferencijske veze  u okviru prve evaluacije primene Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta.

Danas je u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti.

U svečanoj sali Kluba poslanika uz poštovanje propisanih preventivnih mera, zbog pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2, prisustvovali su samo govornici i predstavnici određenog broja najviših državnih institucija, dok su svi ostali zainteresovani mogli da prate događaj uživo putem zvaničnog Youtube kanala Poverenika.

Govornici su bili: g. Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; nj.e. Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji;; nj.e. Jan Bratu, šef Misije OEBS u Srbiji; g.Tobias Flesenkemper šef Misije Saveta Evrope u Beogradu i g. Majk de la Rosa, direktor Misije USAID u Srbiji.

Poslednjeg dana ove godine okončava se postupak napuštanja Evropske unije od strane Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, a time će na teritoriji Ujedinjenog kraljevstva prestati neposredna primena Opšte uredbe o zaštiti podataka (Uredba o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ) - GDPR.

Napuštanje Evropske unije neće se odraziti na uslove prenosa podataka o ličnosti na čiju obradu se primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/18); u Ujedinjeno kraljevstvo, s obzirom na to da se na tu državu, kao i do sada, odnose odredbe člana 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,  kojima je utvrđeno da se prenos podataka u drugu državu, bez prethodnog odobrenja, može izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (stav 1.) i uspostavljena je zakonska pretpostavka prema kojoj se smatra da je primereni nivo zaštite podataka o ličnosti obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih  podataka, kao i u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite (stav 2.).

Narodna skupština Republike Srbije je na Drugoj posebnoj sednici, održanoj 26. decembra 2020. godine, u plenumu usvojila Predlog zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra 2020. godine, povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu, koji je Poverenik podneo Narodnoj skupštini Republike Srbije 23. marta 2020. godine.

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.12.2021.
U PROCEDURI: 3.118
OBRAĐENO: 108.330

Opširnije...