Predstavnici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti razgovarali su sa direktorkom Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Draganom Kalinović, u vezi sa upotrebom kartica za penzionere i zaštitom podataka.

Poverenik je, dok je još bila na nivou ideje, podržao inicijativu Fonda PIO, s početka ove godine, o nameri izdavanja penzionerskih kartica sa minimumom potrebnih podataka za dokazivanje statusa penzionera, ocenivši da je rešenje korisno sa stanovišta obrade i zaštite podataka o ličnosti. Osim što sadrži minimum podataka neophodnih u svrhu identifikacije, karticu za penzionere izdaje Fond PIO koji, u skladu sa zakonom, raspolaže matičnim evidencijama osiguranika i korisnika prava kao verodostojnim izvorom podataka, za razliku od drugih personalizovanih dokumenata koje izdaju pojedine lokalne samouprave (Senior kartice i sl.).

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Višem javnom tužilaštvu (Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal) informaciju o dosadašnjem toku postupka nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) а povodom mobilne aplikacije "Izabrani doktor".

Poverenik je Višem javnom tužilaštvu predložio da razmotri dostavljenu dokumentaciju i ispita osnovanost sumnji koje ukazuju na izvršenje krivičnog dela iz člana 146. KZ - neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izrazio je ozbiljnu zabrinutost povodom Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji , uz ocenu da predstavlja "usaglašen tekst sa komentarima Evropske komisije i Eurojust-a", Ministarstvo pravde nedavno objavilo na svom veb sajtu.

Poverenik ocenjuje da veoma ozbiljne razloge za zabrinutost predstavljaju kako sama sadržina zakona tako i način na koji se on priprema, odnosno navodno vodi javna rasprava o njemu.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Ustavnom sudu Republike Srbije Predlog za utvrđivanje neustavnosti člana 45 stav 4 Zakona o zaštiti konkurencije.

Reč je o odredbi koja predviđa da podaci koje "zaštiti" Komisija za zaštitu konkurencije "nemaju svojstvo informacija od javnog značaja u smislu zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja". Tako se navedeni podaci žele u potpunosti, nezavisno od okolnosti, isključiti od domašaja javnosti, što je potpuno suprotno rešenjima iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kojim se na jedinstven način uređuje ostvarivanje prava javnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je saopštenje NVO iz Trstenika - Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije-Transparentnost, o tome da Poverenik navodno nije odgovorio na njihov zahtev za informacijama i u kome se insinuira da Poverenik nešto "krije" samo još jedan u nizu jeftinih pokušaja dezinformisanja javnosti. Indikativno je da je to saopštenje preneo i "javni servis" ne tražeći od Poverenika nikakav komentar.

Imajući u vidu da je gotovo očigledno ko stoji iza svega, "akcija" je u bukvalno tragikomičnom raskoraku sa najavama nekakve navodne borbe države protiv lažnih vesti.

A istina je da je Poverenik odgovorio  u zakonskom roku od 15 dana na zahtev za pristup informacijama. Očigledno se radi o naručenoj, klijentelističkoj a nevešto i providno izvedenoj "akciji" čiji je cilj skretanje pažnje javnosti sa neuporedivo ozbiljnijih problema u vezi sa radom državnih organa na koje Poverenik ukazuje.

Zahtev za informacijama je inače podnet 8. juna emailom, ali očigledno namerno u neradno vreme u petak u 19:32h. Zahtev je zaveden odmah, prvog radnog dana, 11. juna, a na njega je, iako je po zakonu rok mogao biti produžen na 40 dana, budući da je podrazumevao dearhiviranje i dostavljanje mnoštva dokumenata, preko 400 strana, ipak odgovoreno 25. juna, u zakonom predviđenom roku od 15 dana. Već sutradan, 26. juna tražena dokumentacija je bila u pošti u Trsteniku koja je pokušala uručenje, ali tražilac informacija, prema do danas raspoloživim informacijama, nije primio niti je nakon ostavljenog obaveštenja preuzeo istu.

 Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.10.2019. U PROCEDURI: 3.959 OBRAĐENO: 82.810

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka