Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim se Ministarstvu odbrane Republike Srbije, zabranjuje obrada podataka o ličnosti sadržanih u privremeno oduzetim privatnim informaciono-telekomunikacionim sredstvima, na osnovu Izjave koju, na osnovu naređenja ministra odbrane, potpisuju zaposleni u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, odnosno bez sudskog naloga.

Poverenik je prethodno, 3.4.2018. Ministarstvo upozorio na nepravilnosti u obradi podataka i obavezao da ga se izjasni o preduzetim merama i planiranim aktivnostima za otklanjanje tih nepravilnosti. Istom prilikom, Poverenik je od Ministarstva zatražio da dostavi i odgovore na postavljena pitanja i da dostavi svu relevantnu dokumentaciju, što je Ministarstvo propustilo da učini.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom krivične prijave koju je JKP "Čistoća" iz Novog Sada podnelo protiv TV Kanal 9 i Udruženja za zaštitu prava potrošača "Prosperitet", zbog toga što su se koristili pravima zajamčenim u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ocenjuje da je reč o postupku čiji značaj je daleko veći od pojedinačnog slučaja, koji je sa stanovišta prava javnosti vrlo zabrinjavajući.

            Podnošenje krivične prijave protiv bilo koga, samo zbog toga što se koristio svojim na zakonu zasnovanim pravom, je apsurdno.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da su u postupku izdavanja bezbednosnog sertifikata označenog stepenom "DRŽAVNA TAJNA" Rodoljubu Šabiću, povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, prekršen niz, praktično sve relevantne odredbe Zakona o tajnosti podataka.

Kršenje zakona, a pogotovo bezrazložno oduglovačenje postupka bezbednosne provere i njegovo dalje, ničim obrazloženo prolongiranje, ima za posledicu to da je poverenik (budući da je važnost sertifikata koji je imao u međuvremenu istekla) ostao bez sertifikata, koji je nužna pretpostavka za pristup nekim od klasifikovanih dokumenata, odnosno za obavljanje nekih od najdelikatnijih zadataka iz njegove nadležnosti.

Ovakvo postupanje utoliko je teže shvatljivo i objašnjivo što poverenik spada u krug izuzetno malog broja lica kojima je prethodnih godina dva puta izdavan sertifikat najvišeg stepena, koji je, dakle, dva puta prolazio najrigorozniju, posebnu bezbednosnu proveru, što bi trebalo da bitno olakšava postupak provere.

U pismu upućenom direktoru BIA, poverenik ga je pozvao da bez odlaganja, razloge za ovakvo postupanje iznese pred javnost.

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI UPUTIO PISMA PREDSEDNICIMA NOVINARA UNS, NUNS, NDNV, POVODOM SVETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

"Povodom 3.maja, Svetskog dana slobode medija, upućujem čestitke i najbolje želje za  uspehe na ličnom i profesionalnom planu Vama i svim članicama i članovima Vašeg udruženja.

Želim Vam uspeh u nastojanjima da zajedno sa nadležnim državnim institucijama date doprinos ostvarivanju važnih ciljeva kao što su, na prvom mestu, mnogo primerenija i ekonomska i socijalna pozicija novinara u društvu, a potom puna transparentnost medijskog vlasništva, dostupnost javnosti informacija o finansiranju medija iz javnih izvora, suzbijanje mehanizama autocenzure, zaustavljanje sve šire tabloidizacije i sl. S tim u vezi, posebno se nadam da će nadležni razumeti i iskoristiti doprinos koji Vaša profesija može dati dosad zabrinjavajuće sterilnom procesu izrade medijske strategije.

Posebno Vam želim uspeh i u ostvarivanju ciljeva za koje je doprinos novinara i medija potpuno nezaobilazan. Profesionalne asocijacije novinara su jedine koje svojim aktivnostima mogu i moraju da smanje ogroman raskorak između vrednih, profesionalnih, etičkih standarda upisanih u novinarske kodekse i praktičnog delovanja nekih medija i „medijskih" radnika koji sa tim standardiima gotovo da i nemaju veze.

Veoma cenim činjenicu da članovi Vašeg udruženja kontinuirano koriste prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i tako od njih prave efikasno sredstvo demokratske kontrole javnosti nad radom vlasti. I ovom prilikom potvrđujem spremnost i obavezu mojih saradnika i moju da, u okviru objektivnih mogućnosti, novinarima i medijima pomognemo u ostvarivanju njihove važne društvene funkcije." 

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti učestalo pristižu prijave građana povodom lažnih nagradnih igara koje se postavljaju na internetu (na društvenim mrežama, preko mobilnih aplikacija i sl.). Organizatori lažnih nagradnih igara se služe nazivom nekog od poznatih privrednih društava ili brendova i od učesnika traže dostavljanje fotografije ili skeniranog ličnog dokumenta, uglavnom lične karte ili pasoša, na  kojoj je potrebno da se vidi fotografija tog lica. Nakon kratkog vremenskog perioda, navedena internet stranica ili nalog na društvenoj mreži na kojoj je postavljena lažna nagradna igra se gasi. Pribavljeni lični podaci građana, odnosno kopije njihovih ličnih dokumenata, ostaju u posedu nepoznatih lica, sa ne malom verovatnoćom da mogu biti zloupotrebljeni.

Zbirni mesečni;statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka