Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja je danas, pismeno, ponovo upozorio sve organe vlasti na njihovu obavezu da, u skladu sa članom 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostave godišnji izveštaj o radnjama koje su preduzeli u cilju primene ovog zakona u 2006. godini.

U skladu sa zakonom, izveštaji treba da sadrže relevantne podatke o primeni zakona i posebno o merama preduzetim radi njegove kvalitetnije primene.     

Zastarelo

Povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, Poverenik za informacije od javnog značaja je ocenio da, i pored određenih evidentnih pomaka, u Srbiji ima još mnogo toga da se uradi na planu usvajanja standarda na kojima se u demokratskom svetu zasnivaju ljudska prava i slobode, uključujući, naravno, i slobodu medija, slobodu izražavanja, slobodu pristupa informacijama i slobodu njihove distribucije.    

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenjuje da odluka Okružnog suda u Beogradu da autoru i izdavaču knjige „Vojna tajna“ vrati zaplenjeni deo tiraža predstavlja doprinos uspostavljanju i afirmaciji evropskih demokratskih standarda u oblasti slobode izražavanja, slobode pristupa i raspolaganja informacijama i slobode njihovog distribuiranja,    

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić primio je danas ambasadora Hans Ola Urstada, šefa Misije OEBS-a u Srbiji i njegove saradnike. Razgovarano je o dosadašnjim rezultatima u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama, i o ustavnim odredbama kojima se garantuje slobodan pristup informacijama.    

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić posetio je danas Policijsku upravu za grad Beograd. Poverenik je sa načelnikom beogradske policije generalom Miloradom Simićem, i njegovim saradnicima razgovarao o problemima u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.    

Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.8.2019. U PROCEDURI: 3.426 OBRAĐENO: 80.683

Opširnije...
Portal otvorenih podataka