Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić razgovarao je danas sa Kerolin Jangr, šefom kancelarije Svetske banke u Srbiji, i njenim saradnicima o stanju korupcije u našoj zemlji i o funkcionisanju antikorupcijskih organa i tela.     

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja je danas, pismeno, ponovo upozorio sve organe vlasti na njihovu obavezu da, u skladu sa članom 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostave godišnji izveštaj o radnjama koje su preduzeli u cilju primene ovog zakona u 2006. godini.

U skladu sa zakonom, izveštaji treba da sadrže relevantne podatke o primeni zakona i posebno o merama preduzetim radi njegove kvalitetnije primene.     

Zastarelo

Povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, Poverenik za informacije od javnog značaja je ocenio da, i pored određenih evidentnih pomaka, u Srbiji ima još mnogo toga da se uradi na planu usvajanja standarda na kojima se u demokratskom svetu zasnivaju ljudska prava i slobode, uključujući, naravno, i slobodu medija, slobodu izražavanja, slobodu pristupa informacijama i slobodu njihove distribucije.    

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenjuje da odluka Okružnog suda u Beogradu da autoru i izdavaču knjige „Vojna tajna“ vrati zaplenjeni deo tiraža predstavlja doprinos uspostavljanju i afirmaciji evropskih demokratskih standarda u oblasti slobode izražavanja, slobode pristupa i raspolaganja informacijama i slobode njihovog distribuiranja,    

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić primio je danas ambasadora Hans Ola Urstada, šefa Misije OEBS-a u Srbiji i njegove saradnike. Razgovarano je o dosadašnjim rezultatima u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama, i o ustavnim odredbama kojima se garantuje slobodan pristup informacijama.    

Zbirni mesečni;statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.1.2020. U PROCEDURI: 3.919 OBRAĐENO: 87.612

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka