Zastarelo

Danas je iz štampe izašlo ponovljeno izdanje Vodiča kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Poverenik za informacije je Vodič, u tiražu od 20.000 primeraka, objavio u saradnji sa „Službenim glasnikom“ i veći deo tiraža biće distribuiran direktno pretplatnicima „Službenog glasnika“.

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenjuje da pojedina reagovanja nekih organa vlasti na rešenja Poverenika ukazuju na nedovoljno poznavanje sadržine Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kako u pogledu sadržine prava, tako i u pogledu procedure za njihovo ostvarivanje.    

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja smatra da učestale reakcije medijskih i novinarskih strukovnih i sindikalnih organizacija, i drugih subjekata civilnog društva, povodom pojedinih događaja u vezi sa slobodom izražavanja zaslužuju maksimalnu pažnju.

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ponovio je inicijativu da Vlada Srbije uspostavi mehanizam za izvršavanje odluka Poverenika.

Inicijativu za izmenu poslovnika o radu Vlade ili eventualno donošenje posebnog propisa Poverenik je Vladi uputio još pre više meseci, u martu ove godine. Kako nije bilo efekata, ocenjujući postojeću situaciju štetnom po primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Poverenik je ponovo zatražio od Vlade Srbije da donese odgovarajući propis.    

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja uputio je Odboru za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srbije pismo sledeće sadržine:

„Obraćam vam se, jer smatram svojom obavezom da vašu pažnju skrenem na neka pitanja koja su u vezi sa potrebom uspostavljanja odgovarajućih, kvalitetnih ustavnih garancija prava na slobodan pristup informacija od javnog značaja.    

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka