POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo

U primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja prisutni su i slučajevi u kojima organi vlasti, ni nakon rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja, ne omogućavaju slobodan pristup informacijama, opravdavajući to tim da su protiv rešenja Poverenika podneli tužbu Vrhovnom sudu Srbije.    

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić okončao je posetu Sloveniji. U toku dvodnevnog boravka Poverenik je imao odvojene razgovore sa Natašom Pirc Musar, Poverenikom za informacije Republike Slovenije, Romanom Repom, državnim sekretarom za javnu administraciju, Vojkom Kosom, direktorom Direkcije za zaštitu i klasifikaciju informacija i Jernejom Rovšekom, zamenikom Ombudsmana za ljudska prava Slovenije, i njihovim saradnicima.   

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić razgovarao je danas sa delegacijom Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koju je predvodila predsednica NUNS-a Nadežda Gaće. Predstavnici NUNS-a su u razgovoru sa Poverenikom naglasili da principijelno stoje na stanovištu da javnost ima pravo da zna na koji se način donose sve odluke od javnog interesa.    

Zastarelo

U saradnji Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i MUP-a Srbije danas je u Beogradu održan seminar posvećen specifičnim  problemima koji se u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja javljaju u radu MUP-a.   

Zastarelo

Danas je o problemima u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Poverenik za informacije od javnog značaja razgovarao sa licima ovlašćenim za postupanje po Zakonu i sekretarima većine republičkih ministarstava.    

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...