POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja i Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori sporazumeli su se o nastavku saradnje na edukaciji zaposlenih u organima vlasti za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Sporazum će omogućiti organizaciju i realizaciju seminara u pet regionalnih, odnosno okružnih centara.        

Zastarelo

Služba Poverenika za informacije od javnog značaja još jednom je javno podsetila državne organe na njihovu obavezu da izrade i objave informatore sa osnovnim podacima o svom radu.

Ova obaveza odnosi se ne samo na državne organe u užem smislu, uključujući sudove i tužilaštva, nego i na organe teritorijalne autonomije, organe lokalne samouprave, kao i organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja.        

Zastarelo

Seminarom, koji je danas održan u Kraljevu, uspešno je završena prva faza programa edukacije kadrova u organima vlasti na nivou lokalne samouprave za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Radi se o programu koji Poverenik za informacije od javnog značaja realizuje u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori.        

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja je u pismu koje je uputio svim državnim organima, organima teritorijalne autonomije i organima lokalne samouprave  podsetio na određene obaveze koje državni organi imaju u funkciji unapređenja javnosti rada.          

Zastarelo

Danas je, seminarom u Novom Sadu, počela realizacija programa obuke kadrova u organima lokalne samouprave za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Radi se o zajedničkoj akciji Poverenika za informacije i Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori. Tim povodom Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio:        

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...