POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenio je kao zabrinjavajući odnos koji je, predlažući budžet za 2006. godinu, Vlada Srbije pokazala prema uslovima za rad institucija koje imaju antikorupcijske funkcije. Poverenik Rodoljub Šabić je posebno naglasio sledeće:        

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja u pismu upućenom Vladi Republike Srbije ukazao je na to da je u kratkom roku, nakon Predloga Zakona o policiji, u proceduru Narodne Skupštine ušao još jedan zakon, čiji predlagač je Vlada RS, a čija rešenja su u suprotnosti sa rešenjima iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.        

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić i Viržini Žuan, šef Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, razgovarali su danas o daljoj saradnji u implementaciji Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.        

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenio je da je potrebno da  poslanici u Narodnoj Skupštini Republike Srbije amandmanima intervenišu na član 5. Predloga Zakona o policiji, učine ga jasnijim i preciznijim i otklone mogućnost da, makar i indirektno, budu dezavuisana pojedina rešenja sadržana u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić danas je u Beogradu razgovarao sa predsednicima, odnosno predstavnicima nacionalnih saveta mađarske, rumunske, slovačke i bugarske nacionalne manjine.         

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...