POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo

Od ukupnog broja zahteva za zaštitu prava, odnosno žalbi, koje su građani, mediji i NVO uputili Povereniku za informacije od javnog značaja, ogromna većina, preko 95% podneta je zbog „ćutanja administracije“, dakle, zbog izostanka ma kakvog odgovora.        

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ponovo je zatražio od Vlade Republike Srbije da donese uredbu kojom će propisati troškovnik, na osnovu koga organi vlasti obračunavaju naknadu troškova izrade kopija dokumenata, koja se na zahtev daju građanima, odnosno medijima.

Radi se, zapravo, o operacionalizaciji odredbi člana 17. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji, pored ostalog, predviđa da se „kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade“, a da „Vlada RS propisuje troškovnik“ na osnovu koga se ti troškovi obračunavaju.      

Zastarelo

Analiza  obraćanja  građana  i  medija  Povereniku  za  informacije  od  javnog  značaja  pored  ostalog  pokazuje  prisustvo  jednog  broja  zahteva  za  zaštitu  prava,  odnosno  žalbi  po  kojima,  iako  izražavaju  opravdan  interes  javnosti,  Poverenik,  iz  zakonskih  razloga,  ne  može  da  postupa. 

Zastarelo

U organizaciji Službe Poverenika za informacije od javnog značaja, a u izdanju „Službenog glasnika RS“, krajem ove sedmice, biće objavljeno specijalno izdanje - Vodiča kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.         

Zastarelo

Više  građana  i  predstavnika  medija  se  obraćalo  Povereniku  za  informacije  od  javnog  značaja  u  vezi  sa  problemima  koji  se  svode  na  pitanje  -  Da  li  je  onaj  ko  traži  informaciju  od  javnog  značaja  dužan  da  plati  naknadu  određenih  troškova?        

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...