POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenjuje da su pojedine odredbe Predloga Zakona o Vladi, koji Narodna skupština treba da razmatra na sednici koja je u toku, u suprotnosti sa demokratskim standardima na kojima se zasniva pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.      

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja zatražio je danas od Vlade Srbije da donese uredbu predviđenu članom 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Navedenom zakonskom odredbom predviđeno je da Vlada Srbije propisuje troškovnik na osnovu koga organi vlasti obračunavaju troškove izrade i dostavljanja kopija dokumenata.   

Zastarelo

 

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije zakazao je za 8. mart prvu i drugu sednicu redovnog zasedanja Narodne skupštine. U dnevni red ovih sednica nije uvršteno davanje saglasnosti na akte o osnivanju i organizaciji službe Poverenika za informacije od javnog značaja.

Zastarelo

Građani, mediji i nevladine organizacije obraćaju se Povereniku za informacije od javnog značaja ukazujući na to da im neki organi vlasti ne omogućavaju pristup informacijama od javnog značaja pozivajući se pritom na to da Poverenik za infomacije od javnog značaja nije doneo uputstvo predviđeno zakonom.

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 31.8.2021.
U PROCEDURI: 3.293
OBRAĐENO: 103.943

Opširnije...